I. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Alapító okirata – feltöltve: honlap indulása.
A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Alapító okirat a 2020.01.03. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben – feltöltve: 2020.05.08.
A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Alapító okirat a 2021.06.03. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben – feltöltve: 2022.03.07.
A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Sportszakmai etikai kódexe – feltöltve: honlap indulása.
A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Adatkezelési tájékoztatója – feltöltve: honlap indulása.
Közszolgáltatási szerződés – feltöltve: 2018.12.02.
Szervezeti és Működési Szabályzat – feltöltve: 2018.10.16.
Szervezeti és működési szabályzat 2020. február 11. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben – feltöltve: 2020.03.02.

II. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak a törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

III. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

IV. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

V. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.

VI. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

VII. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista