I.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, központi elektronikus levélcíme, honlapja és elérhetőségei

II. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése

III.A közfeladatot ellátó szerv ügyvezetőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

IV.A közfeladatot ellátó szerven belül illetékes kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

V.A közfeladatot ellátó szerve felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
FB Ellenőrzési terv 2019. – feltöltve: 2019.02.15
FB ellenőrzési terv 2020. – feltöltve: 2020.05.08.
FB határozatok 2018.10. – feltöltve: 2018.10.26
FB határozatok 2019.01. – feltöltve: 2019.02.15
FB határozatok 2019.04. – feltöltve: 2019.04.30
FB határozatok 2019.09. – feltöltve: 2020.02.05.
FB határozatok 2020.01. – feltöltve: 2020.02.05.
FB határozatok 2020.02. – feltöltve: 2020.03.02.
FB határozatok 2020.04. – feltöltve: 2020.05.08.
FB határozatok 2020.09. – feltöltve: 2020.12.10.
FB határozatok 2020.11. – feltöltve: 2020.12.10.