I. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója

Üzleti jelentés, Vezetői összefoglaló – feltöltve: 2019.02.15.
Üzleti jelentés és vezetői összefoglaló 2019. üzleti év (29,5 MB) – feltöltve: 2020.06.10.
Kiegészítő melléklet üzleti jelentéshez 2019. üzleti év (19,1 MB) – feltöltve: 2020.06.10.
Mérleg, eredménykimutatás, mutatók – feltöltve: 2019.05.31.
Mérleg, eredménykimutatás, mutatók 2019. üzleti év – feltöltve: 2020.06.02.
Kiegészítő melléklet – feltöltve: 2019.05.31.
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Üzleti terv 2019 – feltöltve: 2019.05.31.
Közhasznúsági melléklet – feltöltve: 2019.05.31.
Közhasznúsági melléklet 2019. üzleti év – feltöltve: 2020.06.02.
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 375/2020. (V.25.) határozata – feltöltve: 2020.06.02

II. A közfeladatot ellátó szerv vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése

Bérek és juttatások 2019. – feltöltve: 2019.04.30
Bérek és juttatások 2020. – feltöltve: 2020.12.10.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2019.I. negyedév – feltöltve: 2020.02.06.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2019.II. negyedév – feltöltve: 2020.02.06.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2019.III. negyedév – feltöltve: 2020.02.06.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2019.IV. negyedév – feltöltve: 2020.02.06.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2020.I. negyedév – feltöltve: 2020.05.08.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2020.II. negyedév – feltöltve: 2020.09.24.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2020.III. negyedév – feltöltve: 2020.12.10.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2020.IV. negyedév – feltöltve: 2021.05.17.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2021.I. negyedév – feltöltve: 2021.05.17.
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2021 II.negyedév – feltöltve: 2021.10.11.

III. A vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.

Az 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések 2018. – feltöltve: 2018.12.21
Az 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések 2019. – feltöltve: 2019.06.15
Az 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések 2019. II. – feltöltve: 2020.02.06.
Az 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések 2020. I. – feltöltve: 2020.05.08.
Az 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések 2020. II. – feltöltve: 2020.12.10.
Az 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések 2021. I. – feltöltve: 2021.05.17.